Werkwijze

Bent u geïnteresseerd en wilt u kennismaken? U kunt bij ons gemakkelijk een vrijblijvend intakegesprek aanvragen. Hiervoor komen we graag persoonlijk bij u langs. Tijdens dit gesprek beantwoorden we graag uw vragen en lichten we onze werkwijze toe. Hopelijk krijgen we een goed beeld van uw wensen en kunnen we wanneer u dit wilt komen tot nadere afspraken. Een definitieve beslissing hoeft u uiteraard pas te maken op een later tijdstip. Wanneer we tot overeenstemming zijn gekomen zullen we onze diensten gedetailleerd afstemmen op uw behoeften.

Een vrijblijvend gesprek aanvragen?


 • Boekhouding


  Het verwerken van uw boekhouding werkt bij ons als volgt: U ontvangt van...

 • Belasting


  Op basis van de gevoerde administratie dienen wij uw aangifte btw elektronisch...

 • Jaarrekening


  Voor uw onderneming stellen wij een overzichtelijke jaarrekening samen, die we...

 • Particulieren


  Voor het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting, én eventueel...

 • Boekhouding


  Het verwerken van uw boekhouding werkt bij ons als volgt: Wij nemen contact met u op aan het begin van de maand, na het tijdvak waarover u aangifte moet doen. Wij gaan met u na wanneer u de bonnen, facturen en afschriften heeft verzameld. U bepaald zelf op welke manier u deze vervolgens indient. U kunt ervoor kiezen om de benodigde gegevens te verzamelen per maand, maar verder niet te ordenen. Of u kiest er bijvoorbeeld voor om deze (gedeeltelijk) zelf in te boeken. We komen uw administratie graag persoonlijk bij u ophalen, maar u kunt deze ook gerust bij ons langsbrengen. Dit moment kan worden gebruikt om eventuele vragen en opmerkingen direct te behandelen. Uw administratie (digitaal) opsturen is overigens ook een optie, waarmee het contactmoment dan plaatsvindt via de e-mail of telefoon. Voor het persoonlijke contact of het tussendoor stellen van vragen rekenen wij geen bijkomende kosten.

  Bij ons op kantoor zullen wij uw verkoop- en inkoopfacturen ordenen en boeken, kas- en bankmutaties verwerken en de periodieke belastingaangiften voorbereiden. Onze exacte werkzaamheden zijn uiteraard afhankelijk van de door u gewenste manier van aanleveren. Op basis van de door u verstrekte gegevens zullen wij vervolgens de belastingaangifte btw elektronisch indienen. U krijgt van ons direct bericht over de teruggaaf of te betalen belasting. In dezelfde e-mail ontvangt u uw periodieke overzicht, waardoor u een goed overzicht behoud van uw resultaten. Ook onze factuur ontvangt u hierbij digitaal, maar kan ook per post worden verzonden wanneer u dit wenst.